ลงทะเบียนจองสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

เลือกแพกเกจ

กรอกข้อมูลของท่าน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ช่องทางการชำระเงิน

  ธนาคารกรุงไทย
  กรมชลประทาน

ช่องทางการรับสมุดโทรศัพท์

รับเองที่กรมชลประทาน

จัดส่งไปรษณีย์

ที่อยู่ : 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301

ค่าจัดส่ง บาท

ทีอยู่เดียวกันกับด้านบน

หมายเหตุ : ค่าจัดส่ง 35 บาทต่อ 1 ชิ้น